پروژه آ.س.پ

لنا یزد

بهمن موتور

رینگ مشهد

خشکشویی برفین

تراسفورماتور توزیع زنگان

مارال صنعت

یکتا تهویه

ایران رادیاتور

تسهیل ماشین

محور خودرو

سرایش

ایران کاربید