این نوع رنگ به صورت مایع و در ظروف گالنی عرضه می شود. همانند سایر رنگ های مایع توسط کمپرسور و پیستوله بر قطعه پاشیده شده و با حرارت کوره پخته می شود. هر فرمول رنگ، دما و زمان مخصوص به خود را برای سخت شدن نیاز دارد که معمولاً بر روی محصول مقدار درجه گرما به سانتیگراد و زمان به دقیقه درج شده که ۱۱۵ تا ۱۴۰ درجه و از ۱۱ تا ۱۷ دقیقه برای رنگ های مایع الکیدی و اکریلیک اپوکسی و رنگ های مایع اکریلیک امین ۱۸۰ درجه و تا ۴۰ دقیقه هم تحت حرارت قرار می گیرند. بهترین نتیجه را زمانی به دست می آوریم که طبق سفارش سازنده، دما و زمان را اعمال کنیم. در کل رنگ های روشن دمای پایین و زمان بیشتر و رنگ های تیره دمای بالا و زمان کمتر نیاز دارند.
اگر نیازی به پوششی مقاوم مانند رنگ کوره ای داشتیم اما کوره در اختیار نبود و یا قطعه بزرگتر از کوره بوده و در آن جا نمی گرفت، می توانیم از رنگ دو جزئی اپوکسی هواخشک استفاده کنیم که رنگ مایع است و با پیستوله پاشیده می شود و بدون نیاز به کوره در تماس با هوا خشک می شود و از ۲ ماده جدا تشکیل شده است:
۱٫ بیس که رزین اصلی است.
۲٫ هاردنر که سخت کننده است و هر چه درصد هاردنر بیشتر باشد رنگ زودتر خشک می شود و زمان کمتری برای پاشیدن دارید.
دو جزء گفته شده را با تینر مخصوص اپوکسی رقیق می کنند. مقدار و نسبت مخلوط کردن هاردنر به رزین بر روی گالن آن نوشته و پس از مخلوط کردن و رقیق کردن باید بلافاصله توسط کمپرسور و پیستوله پاشیده شود. ۶ ساعت بعد خشک و پس از ۲۴ ساعت کاملاً سخت و مقاوم می شود. البته از نظر قیمت کمی بالاتر از رنگ کوره ای است.