هیچ محصولی یافت نشد.

کابین رنگ دستی چیست؟

کابین رنگ دستی فضایی است که در آن با استفاده از گان پوشش رنگ به قطعاتی که فلزی می باشند رنگ پاشیده می شود. برای انجام این کار چند اپراتور استخدام شده و رنگ را بصورت دستی با سرعت کم می پاشند.

کابین رنگ دستی چه ویژگی هایی دارد؟

در این مخزن پودر پاشیده شده به قطعات فلزی به میزان کمتری با چرخه بازیافت وارد می شوند. کابین های پاشش رنگ دستی به دو صورت یکطرفه و دو طرفه در بازار یافت می شوند. امکان جابجایی آن ها آسان بوده و مخزن پودر جهت بازیافت از سایکلون می باشد. این مخزن دارای شاسی مجزا و سیستم روشنایی Dust Proof  می باشد.در کف مخزن شیب به کار رفته و در برابر هر سایکلون یک خروجی دارد.پاک کردن مخزن جهت تعویض رنگ به آسانی صورت می گیرد. برای دریچه های خروجی و ورودی رنگ درب های لولایی و کشویی در کابین پاشیدن رنگ به صورت دستی قابلیت نصب وجود دارد.

 

کابین پاشش رنگ به دو صورت تولید می شود و عملکرد متفاوتی با هم دارند:

  • کابین پاشش رنگ از یک طرف
  • کابین پاشش رنگ از دو طرف

شکل ظاهری کابین پاشش رنگ از یک طرف

ظاهر این محصول از سه طرف بسته است و تنها از یک طرف امکان پاشش رنگ وجود دارد. برای انتقال قطعات باید این کار را بصورت دستی جابجا کرد. قطعات بر روی صفحات گردان و به شکل آویزان از سقف در حال چرخش هستند. اندازه این محصول با توجه با نیاز مشتریان صورت گرفته و طراحی آن با توجه به عملکرد مورد نیاز انجام می گیرد. جنس این محصول از ورق روغنی یا استیل یا گالوانیزه می باشد.

کاربردهای ضروری کابین پاشش یک طرفه

استفاده دستی و پاشیدن رنگ بصورت دستی

کاربرد این دستگاه به صورت کم و محدود به علت

استفاده کم در کارخانه های با تولید بالا

نحوه کارکرد کابین پاشش رنگ دستی دو طرفه

عملکرد و کارکرد این محصول تقریبا با سیستم پاشش رنگ دستی یک طرفه یکسان می باشد و تنها تفاوت هایی در ظاهر آن ها وجود دارد. این محصول قابلیتی دو طرفه به صورت ورود و خروج از یک طرف به طرف دیگر داراست.

در این محصول مقدار رنگی که در کف کابین جمع می شود مکیده شده و وارد سیستم بازیافت می شود. در این سیستم سایز کابین و ویژگی های آن با طرف به نیاز و سفارش مشتری انجام می گیرد.